Đăng tin Liên hệ Liên hệ

Cho thuê căn hộ, chung cư Huỳnh Thúc Kháng Quận Đống Đa Share on Facebook Share on Twitter Share on trello Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 3 Nhà Tắm Tại Hateco Laroma

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 3 Nhà Tắm Tại Hateco Laroma

Giá: 2.8triệu/tháng
Diện tích: 140m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 3 Nhà Tắm Tại Hateco Laroma

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 3 Nhà Tắm Tại Hateco Laroma

Giá: 2.8triệu/tháng
Diện tích: 140m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Sở Hữu Ngay Căn Hộ 3 Phòng Ngủ Tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 3 Phòng Ngủ và 2 Nhà Tắm Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 2.3triệu/tháng
Diện tích: 120m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 1.8triệu/tháng
Diện tích: 85m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 1.8triệu/tháng
Diện tích: 85m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 1.8triệu/tháng
Diện tích: 85m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 1.8triệu/tháng
Diện tích: 85m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024


Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Full Đồ tại Hateco Laroma

Giá: 1.8triệu/tháng
Diện tích: 85m²
Quận/Huyện: Quận Đống Đa
05/01/2024